วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทคสำหรับครูมีทั้งหมด 6 หัวข้อดังนี้
-ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทส
-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์
-ซอฟแวร์
-ระบบเครืองข่าย
-อินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น